Nasz folder

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Informacje dla Akcjonariuszy

Strefa dla zalogowanych

Archiwum

Spółka

Walne Zgromadzenie

 

Regulamin Walnego Zgromadzenia Konsorcjum Stali

 


NWZA 20.10.2021 r.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
Klauzula informacyjna

 


ZWZA 24.06.2021 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
Klauzula informacyjna

 


ZWZA 6.08.2020 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy

 


NWZA 26.06.2020 r.

Żądanie zwołania NWZA
Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy

 


NWZA 06.02.2020 r. g. 9.00

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy
Raport bieżący nr 6/2020 - Zwołanie NWZA
Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
Załącznik nr 2 - Projekty uchwał NWZA
Formularz pełnomocnictwa
Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania przez Pełnomocnika

 


ZWZA 21.05.2019 r. g. 13.00

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy
Raport bieżący nr 17/2019 - Zwołanie ZWZA
Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
Załącznik nr 2 - Projekty uchwał ZWZA
Załącznik nr 3 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 rok
Formularz pełnomocnictwa
Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania przez Pełnomocnika
Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad podczas ZWZA 21.05.2019 r.
 


NWZA 4.01.2019 r. g. 10.00

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy
Raport bieżący nr 49/2018 - Zwołanie NWZA
Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
Załącznik nr 2 - Projekty uchwał NWZA
Formularz pełnomocnictwa
Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania przez Pełnomocnika

 


NWZA 29.10.2018 r. g. 12.00

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy
Raport bieżący nr 35/2018 - Zwołanie NWZA
Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
Załącznik nr 2 - Projekty uchwał NWZA
Formularz pełnomocnictwa
Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania przez Pełnomocnika
Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad zadane na NWZA 29.10.2018

 


ZWZA 14.06.2018 r. g. 13.00

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy
Raport bieżący nr 15/2018 - Zwołanie ZWZA
Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
Załącznik nr 2 - Projekty uchwał ZWZA
Załącznik nr 3 - Sprawozdanie RN za rok 2017
Formularz pełnomocnictwa
Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania przez Pełnomocnika
Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad zadane na ZWZA 14.06.2018

 


NWZA 22.09.2017 r. g. 15.00

Raport bieżący nr 22/2017 - Zwołanie NWZA
Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
Załącznik nr 2 - Projekty uchwał NWZA
Formularz pełnomocnictwa
Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania NWZA

 


ZWZA 27.04.2017 r. g. 11.00

Raport bieżący nr 8/2017 - Zwołanie ZWZA
Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
Załącznik nr 2 - Projekty uchwał ZWZA
Załącznik nr 3 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016 wraz z uchwałą
Formularz pełnomocnictwa
Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania ZWZA

 


ZWZA 02.06.2016 r. g. 10.00

Raport bieżący nr 10/2016 - Zwołanie ZWZA
Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
Załącznik nr 2 - Projekty uchwał ZWZA
Załącznik nr 3 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015 wraz z uchwałą
Formularz pełnomocnictwa
Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem

 


NWZA 02.03.2016 r. g. 11.00

Raport bieżący nr 2/2016 - Zwołanie NWZA
Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
Załącznik nr 2 - Projekty uchwał NWZA
Formularz pełnomocnictwa
Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem

 


NWZA 30.06.2015 r. g. 9.00

Raport bieżący nr 16/2015 - Zwołanie NWZA
Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
Załącznik nr 2 - Projekty uchwał NWZA
Formularz pełnomocnictwa
Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem

 


ZWZA 27.05.2015 r. g. 9.00

Raport bieżący nr 07/2015 - Zwołanie ZWZA
Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
Załącznik nr 2 - Projekty uchwał ZWZA
Załącznik nr 2A - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 rok
Załącznik nr 3 - Projekt tekstu jednolitego
Formularz pełnomocnictwa
Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem

 


ZWZA 06.05.2015 r. g. 11.00 - ODWOŁANE
 


NWZA 29.10.2014 r. g. 11.00

Raport bieżący nr 33/2014 - Zwołanie NWZA
Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
Załącznik nr 2 - Projekty uchwał NWZA
Załącznik nr 3 - Projekt tekstu jednolitego
Formularz pełnomocnictwa
Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem

 


ZWZA 03.06.2014 r. g. 11.00

Raport bieżący nr 20/2014 - Zwołanie ZWZA  
Załącznik nr 1 - Porządek obrad, ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
Załącznik nr 2 - Projekty uchwał 
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2013
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej
Informacja w sprawie zakupu akcji własnych
Formularz pełnomocnictwa
Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem

 


ZWZA 04.06.2013 r. g. 11.00

Raport bieżący nr 6/2013 - Zwołanie ZWZA
Załącznik nr 1 - Porządek obrad, ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
Załącznik nr 2 - Projekty uchwał
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2012
Uchwała w sprawie przyjcie sprawozdania Rady Nadzorczej
Formularz pełnomocnictwa
Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem

 


ZWZA 23.05.2012 r. g. 11.00

Raport bieżący nr 12/2012 - Zwołanie ZWZA 
Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
Załącznik nr 2 - Projekty uchwał na ZWZA
Formularz pełnomocnictwa
Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2011
Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011
 

Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza
Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 23.05.2012

 


ZWZA 15.06.2011 r. g. 11.30

Raport bieżący nr 27/2011 - 10.05.2011 r. - Zwołanie ZWZA 
Załącznik nr 1 – ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 15.06.2011 r.
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Formularz pełnomocnictwa
Formularz pełnmocnictwa z instrukcją
Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 15.06.2011 r.

 


NWZA 18.01.2011 r.

Raport bieżący nr 34/2010 - 21.12.2010 r. Zwołanie NWZA 
Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
Załącznik nr 2 – Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami
Załącznik nr 3 – Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki
Załącznik nr 4 – Projekt tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Załącznik nr 5 – Opinia Rady Nadzorczej
Formularz pełnomocnictwa
Formularz pełnomocnictwa z instrukcją
Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 18.01.2011 r.
Statut Spółki
Regulamin Walnego Zgromadzenia

 


Regulamin Walnego Zgromadzenia Konsorcjum Stali

WZA 25.05.2010 r.

Raport bieżący nr 10/2010 - 10.05.2010 r. Sprawozdanie, Stanowisko i Opinia Rady Nadzorczej Konsorcjum Stali S.A.
Załącznik nr 1 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Załącznik nr 2 – Stanowisko Rady Nadzorczej
Załącznik nr 3 – Opinia Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał
 

Raport bieżący nr 8/2010 - 28.04.2010 r. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Konsorcjum Stali S.A.
Raport bieżący nr 7/2010 - 28.04.2010 r. Zwołanie WZA
Treści uchwał podjętych na WZA w dniu 25.05.2010 r.

 


Regulamin Walnego Zgromadzenia Konsorcjum Stali

NWZ 03.09.2009 r.

Raport bieżący nr 47/2009 - 03.09.2009
Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 03.09.2009
Raport bieżący nr 44/2009 - 07.08.2009
Porządek obrad wraz z projektami uchwał i uzasadnieniem
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał
Raport bieżący nr 43/2009 - 07.08.2009 (Zwołanie NWZA)
Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 03.09.2009 r.

 


Regulamin Walnego Zgromadzenia Konsorcjum Stali

ZWZ 30.06.2009 r. 
 

Raport bieżący nr 34/2009 - 18.06.2009

Sprawozdanie i Stanowisko Rady Nadzorczej
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Stanowisko Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 33/2009 - 15.06.2009

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Konsorcjum Stali S.A.
Opinia Rady Nadzorczej
Porządek obrad

Raport bieżący nr 33/2009/k - 16.06.2009

Sprostowanie pomyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 33/2009 dotyczącym opublikowania treści projektów uchwał na ZWZA Konsorcjum Stali S.A.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Konsorcjum Stali S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2009 r.

Raport bieżący nr 29/2009 - 05.06.2009

Zwołanie ZWZ
Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 25.03.2009 r.

 


NWZA 25.03.2009 r.

Raport bieżący nr 16/2009 - Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej
Pawel Maj - Życiorys zawodowy
Krzysztof Przybysz życiorys i oświadczenie
Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej
Raport bieżący nr 15/2009/k - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Konsorcjum Stali S.A.
Uchwały na zwołane NWZA w dniu 25.03.2009
Raport bieżący nr 15/2009 - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Konsorcjum Stali S.A.
Uchwały na zwołane NWZA w dniu 25.03.2009
Raport bieżący nr 14/2009 - Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej
Raport bieżący nr 11/2009 - Informacja o zwołaniu NWZA

 


NWZA 05.12.2008 r.

 


ZWZA 20.06.2008 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Konsorcjum Stali S.A.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Stanowisko Rady Nadzorczej

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Konsorcjum Stali S.A.

Z nami warto budować

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Galeria zdjęć

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz rekrutacyjny

Formularz kontaktowy

Newsletter

Ukryj moduł.