Nasz folder

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Informacje dla Akcjonariuszy

Strefa dla zalogowanych

Archiwum

Ład korporacyjny

Rada nadzorcza

Regulamin Rady Nadzorczej Konsorcjum Stali

Skład Rady Nadzorczej:

Robert Wojdyna – Przewodniczący Rady Nadzorczej (życiorys)
Janusz Koclęga– Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (życiorys)
Marek Skwarski – Sekretarz Rady Nadzorczej (życiorys)
Ireneusz Dembowski – Członek Rady Nadzorczej (życiorys)
Tadeusz Borysiewicz – Członek Rady Nadzorczej (życiorys)
Kazimierz Przybylski – Członek Rady Nadzorczej (życiorys)
Elżbieta Mikuła – Członek Rady Nadzorczej (życiorys)

Skład osobowy Komitetów Rady Nadzorczej

Komitet Audytu:
1. Elżbieta Mikuła - Przewodnicząca Komitetu Audytu
2. Kazimierz Przybylski - Członek Komitetu Audytu
3. Robert Wojdyna - Członek Komitetu Audytu

Komitet Strategii i Nadzoru Rady Nadzorczej:
1. Janusz Koclęga - Przewodniczący Komitetu Strategii i Nadzoru
2. Ireneusz Dembowski - Zastępca Przewodniczącego Komitetu Strategii i Nadzoru
3. Marek Skwarski - Członek Komitetu Strategii i Nadzoru
4. Robert Wojdyna - Członek Komitetu Strategii i Nadzoru
5. Tadeusz Borysewicz - Członek Komitetu Strategii i Nadzoru

Oświadczenia członków Rady Nadzorczej
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności zgodnie z art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz zgodnie z  zasadą II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 złożyli:
1. Elżbieta Mikuła
2. Kazimierz Przybylski

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Konsorcjum Stali S.A.

Z nami warto budować

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Galeria zdjęć

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz rekrutacyjny

Formularz kontaktowy

Newsletter

Ukryj moduł.