Nasz folder

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Informacje dla Akcjonariuszy

Strefa dla zalogowanych

Archiwum

Akcje Spólki na giełdzie

Oferta publiczna akcji

Oferta publiczna akcji

Akcje serii B, które były przedmiotem oferty publicznej w 2007 roku, zostały wyemitowane na podstawie art. 431 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 420 KSH jako akcje zwykłe na okaziciela. Akcje serii B zostały wyemitowane w drodze subskrypcji otwartej w ramach oferty publicznej przeprowadzanej bez zachowania prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Harmonogram oferty publicznej:

 • 30 lipca 2007 r. - złożenie prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansów
 • 29 październik 2007 r. - zatwierdzenie prospektu przez KNF
 • 13 - 19 listopada 2007 r. godzina 15.00 - book building
 • 19 listopada 2007 r. - ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej
 • 20 listopada 2007 r. - rozpoczęcie przyjmowania zapisów w Transzy Detalicznej oraz Transzy Dużych Inwestorów
 • 23 listopada 2007 r. - zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Detalicznej
 • 23 listopada 2007 r. - zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Dużych Inwestorów
 • 30 listopada 2007 r. - przydział akcji w Transzy Dużych Inwestorów
 • 30 listopada 2007 r. - przydział akcji w Transzy Detalicznej za pośrednictwem systemu GPW
 • 3 grudnia 2007 r. - zamknięcie Publicznej Oferty
 • 5 grudnia 2007 r. - Zarząd GPW dopuścił do obrotu 230 041 praz do akcji w systemie notowań ciągłych
 • 6 grudnia 2007 r. - pierwsze notowanie praw do akcji Konsorcjum Stali

5 grudnia 2007 roku Zarząd GPW dopuścił do obrotu 230 041 praz do akcji serii B w systemie notowań ciągłych. Pierwsze notowanie praw do akcji (PDA) Konsorcjum Stali odbyło się 6 grudnia 2007 roku. Ofertą zostało objętych 931 406 akcji serii B. Na podstawie book buildingu Zarząd spółki ostatecznie dokonał przydziału 230 041 akcji serii B o wartości nominalnej 1 zł, po cenie emisyjnej 65 zł.

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Konsorcjum Stali S.A.

Z nami warto budować

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Galeria zdjęć

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz rekrutacyjny

Formularz kontaktowy

Newsletter

Ukryj moduł.