Nasz folder

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Informacje dla Akcjonariuszy

Strefa dla zalogowanych

Archiwum

Akcje Spólki na giełdzie

Historia operacji na akcjach

Historia operacji na akcjach

Pierwsze notowanie praw do akcji (PDA) Konsorcjum Stali odbyło się 6 grudnia 2007 roku.

Emisja akcji serii C

NWZ Konsorcjum 22 kwietnia 2008 r. podjęło uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego spółki o 2 667 378 złotych do kwoty 5 897 419 zł w drodze emisji 2 667 378 akcji zwykłych serii C. Akcje te są akcjami na okaziciela. Trafiły do wspólników spółki Bodeko, w zamian za ich udziały w Bodeko. Parytet wymiany ustalono w taki sposób, że za jeden udział Bodeko właściciele tej spółki objęli 254,036190 (dwieście pięćdziesiąt cztery 36190/1000000) akcji Konsorcjum Stali. W wyniku emisji akcji serii C udziałowcy Bodeko objęli akcje stanowiące 45,23 proc. kapitału Konsorcjum Stali. Akcje serii A Konsorcjum Stali stanowią 50,87 proc. kapitału, a akcje serii B 3,90 proc.

Konsorcjum Stali 7. października złożyło do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie załączając do niego memorandum informacyjne. KNF nie wyraziła sprzeciwu wobec publikacji memorandum i zostało ono upublicznione na stronie internetowej Konsorcjum Stali 7 listopada 2008 r.

Memorandum informacyjne - akcje serii C

26 listopada 2008 r., zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 636/08 z dnia 17 listopada 2008 r. oraz uchwałą nr 645/08 z dnia 24 listopada 2008 r. nastąpiła w Krajowym Depozycie rejestracja 2 667 378 sztuk akcji serii C emitenta pod kodem PLKCST00010

W dniu 21 listopada 2008 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW 2.667.378 akcji serii C.

Akcje serii C były objęte lock-upem do 6 grudnia 2008 r.. Zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej z 22 maja 2007 r. zawartej pomiędzy Konsorcjum Stali, jej akcjonariuszami a spółką Bodeko i jej udziałowcami, udziałowcy Bodeko nie mogli sprzedać akcji serii C w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia notowań PDA Konsorcjum Stali na GPW w Warszawie, co nastąpiło 6 grudnia 2007 r.

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Konsorcjum Stali S.A.

Z nami warto budować

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Galeria zdjęć

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz rekrutacyjny

Formularz kontaktowy

Newsletter

Ukryj moduł.